Bu gün ən yaxşı kazinolar:

Mostbet
Pin-Up

ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALAR

Az-kazino.com platformasında izah edilən bütün məzmun və təklif olunan xidmətlər yalnız 18 yaşından yuxarı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin platformamızdan istifadə etməsi qadağandır. Saytımızda yerləşdirilmiş məlumatlar vaxtaşırı dəyişə, yenilənə və ya əlavə edilə bilər. Az-kazino.com materialları hüquqi yaşdan kiçik şəxslərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmamışdır.

GİRİŞ

Az-kazino.com platformasına giriş daimi olaraq narahatlıqsız və ya səmərsiz olmalıdır. İstifadəçilərə əvvəlcədən bildiriş göndərmədən saytımızda təklif olunan xidmətləri məhdudlaşdıra, dayandıra və ya dəyişə bilərik. Biz platformamız və ya xidmətimiz nə zaman işləməsə, problem yaransa, bundan məsuliyyət daşımırıq. Hər bir vaxtda platformadakı xidmətimizi hər hansı bir ərazidə, ya da müəyyən şəxsə məhdudlaşdıra bilərik.

MƏLUMATIN ETİBARLILIĞI

Az-kazino.com platforması üzrə təqdim etdiyimiz məlumatları araşdırarkən diqqətli oluruq. Müvafiq qanunlara uyğun olaraq, platformamızda yer alan məlumatların dəqiqliyinə və doğruluğuna əminlik vermirik. Təqdim olunan məlumatların dəyişkən mahiyyəti səbəbiylə platformamızda yer alan məlumatların tam olmadığı, güvənsiz və ya eskimiş ola biləcəyinə görə platformadan doğan zərər və itkilərdən məsuliyyət daşımırıq.

XİDMƏT

Az-kazino.com platformasında verilən məlumatlar tamamilə pulsuzdur. Biz onlayn kazinolar haqqında məlumatları istifadəçilərlə paylaşırıq. Şirkətimiz heç bir kazino və ya poker şirkətinin sahibi deyil. Həmçinin, saytımızda mərclər qoymaq və oyunlar oynamaq mümkün deyil. Burada yalnız kazinoları müqayisə etmək istəyənlər üçün faydalı məlumatlar təqdim olunur. Bizim məqsədimiz yalnız istifadəçiləri məlumatlandırmaqdır.

ÜÇÜNCÜ TƏRƏF SAYTLARINA LİNKLƏR

Az-kazino.com platformasında bəzi linklər üçüncü tərəf veb-saytlarına yerləşdirilə bilər. Bu üçüncü tərəf veb-saytlarının öz şərtləri və qaydaları var. Məsləhət görərdik ki, bu şərtlərə və qaydalara diqqət edəsiniz. Həmin veb-saytlara daxil olduğunuz zaman orada təqdim edilən məlumatların doğruluğuna, tamlığına və dəqiqliyinə məsul deyilik. Bu məsuliyyət yalnız həmin platformaların yaradıcılarına aid edir.

İDARƏ ETMƏK HÜQUQU

Az-kazino.com platformasına giriş edərək və bizim xidmətlərimizdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının əlavə qanunlarına riayət edirsiniz. Bizim xidmət şərtlərimiz Azərbaycan qanunlarına əsaslanır. Hər hansı bir mübahisə və ya narazılıq yaranarsa, əvvəlcə tərəflər arasında danışıqlarla həll edilməlidir. Tərəflər arasında razılaşma əldə edilmədiyi halda, məsələ Azərbaycan məhkəmələrində qanuni yolla həll edilə bilər.

MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

Bizim xidmətlərimizdən və ya platformamızda dərc olunan məlumatdan istifadə etməklə yaranan zərər və itki üçün Az-kazino.com komandası məsuliyyət daşımır. Saytımızda daim yenilənən məlumatlar vasitəsilə istifadəçilərə etibarlı və dəqiq məlumatlar təmin etməyə çalışırıq, lakin verilənlərin dəqiqliyi və güncəlliği ilə bağlı öhdəlik daşımırıq. Azərbaycandakı kazinoları təhlil etmək üçün yaradılan saytımızda, kazino xidmətləri təklif edilmir.

MƏSULİYYƏTLİ QUMAR

Təklif olunur ki, zövq və eyni zamanda eğləncə üçün qumarxanaya yönəlin. Ancaq maliyyə problemlərinizi həll etmək məqsədi ilə qumarxanaya üz tutmayın. Bu, bir çox qumarçıların qarşılaşdığı bir məsələdir. Bundan əlavə, Azərbaycanda yaşını doldurmamış şəxslərin qumarxanadan istifadəsi qanunla qadağandır. Əgər bu mövzuda ətraflı məlumat və köməyə ehtiyacınız varsa, qumar xəstəliyi çəkən insanlara məsləhət verərdik.

Tətbiq edilən qanunlar

Qanunların tətbiqi bir ölkədə hüquqi normativlərin icrası ilə əlaqəlidir. Bu qanunlar hüquqi normativləri, insanlar arasında əməkdaşlığı, maliyyə sahələrini, idarəetməni və digər sahələri təyin edir. Bu qanunlar, həmçinin insanlar arasında müqavilələrin hüquqi şəkildə təsdiqlənməsini, icrasını və müdafiəsini təmin etdiyi üçün xidmətimizin təmin edilməsinə görə çox vacibdir.

QAYDALAR VƏ ŞƏRTLƏRƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Az-kazino.com platformunun şərtləri vaxtaşırı yenilənir, arada bir dəyişdirilir və əlavələr edilir. Bəzi hallarda komandamız bu yeniliklər barədə istifadəçilərə öncədən xəbərdarlıq göndərir. Digər hallarda isə, genə də bəzən, istifadəçilərə qabaqcadan bildiriş göndərməyə bilər. Yeniliklərin əsas məqsədi müştərilərimizə daha yaxşı və tam xidmətlər təmin etməkdir. Sizə tövsiyə edirik ki, redaktələrin vaxtaşırı olduğunu yoxlamaq üçün platformumuzu düzgün şəkildə ziyarət edin.

Gündüz Kazimov

Gündüz Kazimov

Onlayn qumar mütəxəssisi

Telegram kanalı: Mostbet Azərbaycan

Gündüz Kazimov təcrübəli onlayn kazino ekspertidir. O, qumar oyunları ilə bağlı müxtəlif sahələrdə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Eldar platformaların təhlükəsizliyinə və etibarlılığına, lisenziyaların, təhlükəsizlik sertifikatlarının yoxlanılmasına və oyunçuların şəxsi məlumatlarının qorunmasına xüsusi diqqət yetirir.

26.02.2024